Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) w Unii Europejskiej z 27.04.2016 r.

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku wprowadzamy zmiany dotyczące Polityki prywatności oraz Ochrony Danych Osobowych w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w Unii Europejskiej – numer 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku.
Celem zmian będzie właściwa ochrona danych osobowych, ujednolicenie przepisów oraz doprecyzowanie zasad i warunków przetwarzania danych przez Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego w Warszawie – określone w art. 13 i 14 RODO.
Administratorem danych pozostaje Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Z osobą odpowiedzialną za ochronę i przetwarzanie danych osobowych można się kontaktować za pomocą poczty email pod adresem: szswwm@gmail.com
Jednocześnie informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.