Szkolny związek sportowy
Warszawy i woj. Mazowieckiego

O nas

Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego jest związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej uczniów, nauczycieli, rodziców i innych osób działających na rzecz kultury fizycznej i posiada osobowość prawną.

Związek działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz statutem.

Aktualności

SAMORZĄD  WOJEWÓDZTWA    MAZOWIECKIEGO