O nas

Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego jest związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej uczniów, nauczycieli, rodziców i innych osób działających na rzecz kultury fizycznej i posiada osobowość prawną.

Związek działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz statutem.

Zgodnie z uchwałą I Zjazdu Delegatów Szkolnego Związku Sportowego oraz akceptacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, SZS WWM jest koordynatorem działalności na rzecz sportu dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim. Program realizuje również poprzez jednostki organizacyjne, które zgłosiły akces przynależności do struktur SZS WWM, głównie: Powiatowe, Gminne i Dzielnicowe Szkolne Związki Sportowe.

Skład zarządu

 

Prezes:

Iwona Zielińska-Mróz

 

Wiceprzewodniczący ds. sportu:

Jarosław Andrzej Ludwiński

 

Członkowie prezydium:

Wojciech Witkowski,
Dariusz Zambrzycki,
Aleksander Miętek,
Zenon Grąbczewski,
Roman Soliński

 

Członkowie zarządu:

Paweł Grzesiak,
Paweł Pieniążek,
Lech Poduch,
Henryk Szyszko,
Maciej Wierciński,
Robert Kędziora,

 

Komisja rewizyjna:

Piotr Łukawski,
Paweł Urbański,
Robert Frączkowski,