OK Ruch zestaw dokumentów

  • Post category:OK Ruch

Zamieszczamy zestaw dokumentów wymaganych do prowadzenia programu:

Wygenerowany wniosek podpisany przez dyrekcję szkoły

informacja_o_zgodach_rodzicow

oswiadczenie_o_niefigurowaniu_w_rspnts

Oświadczenie do U.Zl._2022

U.zlec. instruktor Ok. Ruch 2022

U.zlec. szkolenie warsztaty 200,00 Ok. Ruch 2022

umowa_nieodplatnego_uzyczenia_obiektu_zal_2_2022

zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_2022

kserokopia dyplomu

Zgody rodziców pozostają na przechowaniu u prowadzących zajęcia